Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55896)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54532)(24%)
Asi nepůjdu volit (55056)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54665)(24%)
 
 
 
Celkem příspěvků: 30
Počet stran: 4
 
Zvolit stránku:
 
 
 
Vážený pane senátore, obracím se na Vás v souvislosti s problémem nedostatečných vyplacených...
>>>Ing. Kalous
Vážený pane senátore, obracím se na Vás v souvislosti s problémem nedostatečných vyplacených náhrad za vklady u zkrachovalé Union banky. Dovoluji si Vás požádat o podporu při schválení návrhu dodatku zákona o bankách, kterým by nám, klientům zkrachovalé UB, byla navýšena náhrada za naše vklady na 100% až do výše 4 milionů korun, čímž by se zamezilo diskriminaci vůči klientům ostatních dříve zkrachovalých peněžních ústavů. Ačkoliv je vůle po prosazení spravedlivého vypořádání s klienty UB u zákonodárců minimální, dovoluji si Vás upozornit, že náš problém neustále trvá. Zároveň Vás zvu na Malostranské náměstí v Praze dne 31.března 2004 v 15,30 hod, kde naše Občanské sdružení klientů UB organizuje demonstraci u příležitosti roku od krachu Union banky.
Zdravím Vás, Ing. Kalous


Datum: 5.4.2004

Vážený pane,
vnímám Vaši žádost tak, abych jako senátor, inicioval novelizaci zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, která by navyšovala náhradu za vklady z těch zkrachovalých až do výše 4. mil. Kč.

K tomu musím na úvod sdělit několik informací. Současná právní norma hovoří takto:
1. Na vyplacení náhrady mají nárok vlastníci vkladů bank a stavebních spořitelen, které nemohly dostát svým závazkům.
2. Pojištěny jsou pohledávky z vkladů včetně úroků vedené v české nebo cizí měně fyzických osob na jméno, příjmení, adresu a datum narození nebo rodné číslo vkladatele, popřípadě identifikační číslo.
3. Pojištěny jsou i vklady právnických osob.
4. Náhrada vkladateli se poskytuje ve výši 90% vkladu, maximálně do výše 25 000 euro pro jednu osobu u jedné banky.


Fond pojištění vkladů vyplácí peníze z prostředků, které mu odvádějí české banky. Banky platí 0,1% z pojištěných vkladů, což to třeba pro velké banky znamená v řádech 6 milionů korun každý rok. Příspěvek se zdvojnásobuje, když dojde k případu nutnosti zajistit z fondu úhradu, jako byl například pád Union banky. To už pro banky znamená příspěvek půl miliardy korun ročně. V tomto roce tak budou banky fondu odvádět 0,2 % z pojištěných vkladů.

Podobné instituce samozřejmě fungují i za hranicemi. Obecně existují tři stupně pojištění vkladů. Jedním jsou takzvané fondy ex ante, což je případ České republiky, kdy fond střádá a ve chvíli krize disponuje určitými prostředky. Naproti tomu v některých zemích, jako je například Německo, Slovensko či Maďarsko, mají takzvané fondy ex post. To jsou fondy, kterým banky nepřispívají v průběhu roku, ale když vznikne problém, finančně pomohou. Třetí stupeň kombinuje oba předešlé způsoby.

Máte pravdu, že v letech 1998, 2001 a 2002 došlo v tomto směru k úpravě stávajících právních norem, konkrétněji trojí novelizaci zákona o bankách (č. II. zákona č. 16/1998 Sb, novela zákona o bankách, čl. II zákona č. 319/2001 Sb., změna zákona o bankách a čl. II zákona č. 126/2002 Sb., změna zákona o bankách a některých dalších zákonů) a na základě tohoto byly vypláceny dodatečné náhrady klientům konkrétních zkrachovalých bank (Pragobanka, a.s., Universal banka, a.s., Moravia banka, a.s.). V současné době nebyly „dodatečně“ dorovnány výplaty vkladů klientů Plzeňské banky, a.s. a Union banky, a.s.

Vyhlášení konkurzu na Union banku, a.s., proběhlo v květnu loňského roku. Na výplaty vkladů si Fond pojištění vkladů musel půjčit cca 3 miliardy Kč.

Váš problém bych rozdělil na dva okruhy.

1. Nedostatečná výše náhrady
Tato výše je diskutabilní. V porovnání s ostatními členskými státy EU je vysoká. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů, hovoří o maximální výši náhrady v hodnotě 20.000 euro. Z porovnání je patrné, jaký je v současné době zákonný nárok občana EU a Váš.

2. Výše zmiňované dorovnání nebylo realizováno pro klienty Union banky, a.s. a Plzeňské banky, a.s.
Senátorem jsem od listopadu 2002 (v době kdy Parlament ČR o navýšení náhrad rozhodoval, jsem neměl mandát). Nedomnívám se, že v případě, že bych mandát měl, bych pro uvedenou novelizaci hlasoval. Klient banky, stejně jako si je vědom výše kladných i záporných úroků z uložené nebo půjčené částky, si musí být vědom rizika a zákonem ošetřeného rizika, které je spojeno s ukládáním peněz.

Podle veřejných informačních zdrojů byla struktura vkladů následující (20.5.2003)
- na více než 125 tisících účtech byly vklady do výše 150 tisíc korun
- na necelých 30 tisících účtech bylo více než 150 tisíc korun
- jen 1295 účtů mělo vklad větší než jeden milion korun

Navýšení náhrady až do výše 4 mil. Kč by mělo velký význam u vkladatelů, kteří měli vklady nad 800 tis. Kč. Ani pro tyto vkladatele však není situace ukládání peněz do bank pastí bez alternativy. Při znalosti aktuální výše náhrad a ochrany vkladů bylo možno své prostředky nad 800 tis. Kč např. rozptýlit do jiných bank.

Způsob pojištění a náhrady za vklady se mi jeví v současné době jako dostatečné. V kontextu s uvedeným, nesouhlasím ani s minulými dodatečnými výplatami za vklady nad rámec předešlého zákona.

S pozdravem

RNDr. Miroslav Škaloud
 
 
  
> nepublikováno médii Dostane se penzijní systém v příštích letech opravdu do deficitu? Nový minis... (M O)
nepublikováno médii
Dostane se penzijní systém v příštích letech opravdu do deficitu? Nový ministr práce a sociálních věcí a jediný místopředseda Topolánkovy vlády Petr Nečas se „uvedl“ v čerstvé funkci, jak jinak, strašením občanů o krachu důc...
> Jaké jsou normy a pravidla stanovující omezení hluku. Vážený pane senátore,v současné době se sn... (Marie Kašparová)
Jaké jsou normy a pravidla stanovující omezení hluku.
Vážený pane senátore, v současné době se snažíme se sousedy vyřešit problém velice hlučných sobotních hudebních produkcí na našem koupališti, které začínají kolem 22 hod. a trvat mohou vlast...
> Vážený pane senátore,proč se snižujete k účasti na potěmkinovské akci, jako je otevření lávky pro ... (PremekC)
Vážený pane senátore,
proč se snižujete k účasti na potěmkinovské akci, jako je otevření lávky pro pěší na Barrandově. Vždyť to zdaleka není dokončené a kolik stojí to provizorní zábradlí a dodělávky? Po slavnostním otevření se na stavbě vesele ...
> Vážený pane senátore,rád bych se na Vás obrátil v záležitosti znečištění životního prostředí hluke... (Martin Eyberger)
Vážený pane senátore,
rád bych se na Vás obrátil v záležitosti znečištění životního prostředí hlukem. Okamžitým impulsem je diskuze okolo Czechtechu, ale tento problém je obecný. Hluk je stejný jako jiné znečištění - je negativní externalitou, ...
> Věc: Vaše odpověď na můj dotaz k vyplacení náhrad za vklady u UnionbankyDobrý den pane senátore,... (Ing.Kalous)
Věc: Vaše odpověď na můj dotaz k vyplacení náhrad za vklady u Unionbanky Dobrý den pane senátore, děkuji za Vaši odpověď na můj dotaz ohledně vyplacených nedostatečných náhrad za vklady u Unionbanky. Chtěl bych se ale zeptat, proč ve své odpo...
> Vážený pane senátore, obracím se na Vás v souvislosti s problémem nedostatečných vyplacených... (Ing. Kalous)
Vážený pane senátore, obracím se na Vás v souvislosti s problémem nedostatečných vyplacených náhrad za vklady u zkrachovalé Union banky. Dovoluji si Vás požádat o podporu při schválení návrhu dodatku zákona o bankách, kterým by nám, klientům ...
> Vážený pane senátore, vlastním pozemek nedaleko metra Radlická, nyní jsem se dozvěděla, že bude vzhl... (Dušková)
Vážený pane senátore, vlastním pozemek nedaleko metra Radlická, nyní jsem se dozvěděla, že bude vzhledem k plánované výstavbě Radlické radiály měněn územní plán. Ráda bych získala plán konečné ! nebo alespoň v současné době projednávané verze průběhu...
> Vážený pane senátore, nevíte jak to v současné době vypadá s projektem Riverside Court?Děkuj... (Petr Veselý)
Vážený pane senátore, nevíte jak to v současné době vypadá s projektem Riverside Court? Děkuji Petr Veselý...
> Vážený pane senátore,Vaše odpověď není plně vysvětlující, rezoluce RB 678 dovoluje užití vojensk... (Alois Eliáš)
Vážený pane senátore, Vaše odpověď není plně vysvětlující, rezoluce RB 678 dovoluje užití vojenské síly jen pokud se Irak nestáhne z Kuvajtu, a ani žádná další rezoluce RB neopravňuje k užití síly ve vztahu k otázce zbrojních inspekcí. Jako polit...
> Vážený pane senátore,ve svém vyjádření se k irácké krizi objahujete válečné tažení USA a jejich sp... (Alois Eliáš)
Vážený pane senátore, ve svém vyjádření se k irácké krizi objahujete válečné tažení USA a jejich spojenců. Odvoláváte se přitom na rezoluce RB OSN z 90 let. Zároveň se ale záměrně nezmiňujete o tom, že vojenská akce USA nebyla RB OSN schválena. Zb...