Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55896)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54532)(24%)
Asi nepůjdu volit (55056)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54665)(24%)
 
 
 
Celkem příspěvků: 30
Počet stran: 4
 
Zvolit stránku:
 
 
 
nepublikováno médii Dostane se penzijní systém v příštích letech opravdu do deficitu? Nový minis...
>>>M O
nepublikováno médii
Dostane se penzijní systém v příštích letech opravdu do deficitu? Nový ministr práce a sociálních věcí a jediný místopředseda Topolánkovy vlády Petr Nečas se „uvedl“ v čerstvé funkci, jak jinak, strašením občanů o krachu důchodového systému. Zprávu, kterou přinesla 4. září 2006 ČTK, převzala obratem i média.

Jde o další apel na rychlé řešení důchodového systému s cílem privatizovat část veřejných prostředků. Tyto prostředky pak přihrát soukromým nadnárodním penzijním fondům (obdoba privatizace obchodní sítě a vstupu velkých obchodních řetězců do ČR). S tím souvisí snížení míry přerozdělování – tedy snížení míry solidarity, neboť kolik si kdo v PF uloží, tolik snad i dostane. Ale jen pokud nebude inflace rychlejší než úrokové sazby (snížené o režii) a pokud fond nezkrachuje! Přitom by zaměstnavatel mohl - dle indicií pravice - odvádět méně než dosud a dosáhl by snížení ceny pracovní síly. A stát? Ten by mohl zvýšit svůj vklad k motivaci občanů. Avšak v této souvislosti se mi naskýtá otázka, proč tedy státní rozpočet nevěnuje tyto prostředky přímo do státního pilíře?

Počet nepřesných údajů, které tisková agentura zveřejnila, je zarážející. Zda jde o úmysl a nebo o nekvalitní odborné zázemí ODS či chyby ČTK, nebudu zkoumat. Uvedu jen některé příklady. Hospodaření na důchodovém účtu vydává uvedená zpráva na jednom místě za rovnovážné a jinde již hovoří o přebytku, ale o 3 miliardy nižším, než skutečném. Přitom přebytky jsou vždy „rozpuštěny“ ve státním rozpočtu. Dále se zpráva dovolává propočtů expertů, ale na jiném místě zpochybňuje jejich výpočet, který dokládá udržitelnost systému na cca dvacet let. Rovněž nadsazuje procento práceschopných občanů, zapojených do dobrovolného důchodového připojištění, a to proto, že neodpočítává poměrně značnou část seniorů, kteří jsou rovněž v tomto systému zapojeni. Opomíjí skutečnost, že délka života se v ČR již řadu let dynamicky neprodlužuje a že porodnost postupně stoupá. Nezabývá se samostatně analýzou starobních důchodů (ta by totiž byla příznivá), ale vychází z čísel, která zahrnují dynamiku invalidních a pozůstalostních důchodů.

Místo řešení příjmové stránky důchodového systému cestou snižování nezaměstnanosti a tím i snižováním počtu předčasných důchodů a rovněž cestou vyrovnávání nespravedlivého dvojího metru na odvody do sociálního pojištění za zaměstnance a za OSVČ se předpokládají změny parametrů, které prognózu ještě zhorší. To znamená zavedení stropů u vyšších příjmových skupin na odvody do sociálního a zdravotního pojištění (tj. aby ti nejbohatší nemuseli do důchodového systému odvádět z celého příjmu), celkové snížení procenta odvodů apod.

Ano, deficit na tzv. důchodovém účtu již v Česku byl – „zásluhou“ politiky ODS, která prosadila změny parametrů v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. To způsobilo, že došlo po r. 1996 k deficitu! Pokud se má tato politika ODS znovu realizovat, pak nám opravdu již příští rok může opět deficit v důchodovém systému hrozit. To však není objektivní proces, ale úmysl pravice. Pod údajnou hrozbou neufinancovatelnosti budoucnosti se totiž prosazují krizové scénáře pohodlněji. A plánovat na sto let ... to není korektní. Nikdo neví, jaká bude demografická struktura, jak dlouhá bude střední délka života a jak se během století bude vyvíjet produktivita práce a civilizace vůbec...
Datum: 19.9.2006
Vážený pane,
ve Vašem příspěvku jsem nalezl jen jednu konkrétní otázku a dále řadu negativních interpretací týkajících se penzijních fondů. Na otázku odpovídám, na ostatní volně improvizuji.

(1) Jde o další apel na rychlé řešení důchodového systému s cílem privatizovat část veřejných prostředků
Zde máte na mysli zřejmě užití penzijních fondů, které nazýváte privatizací veřejných prostředků. Nejde o „privatizaci veřejných prostředků“, ale o soukromé prostředky občanů. O peníze, které nyní povinně odvedou státu, aniž by mohli ovlivnit, co za ně ve skutečnosti v budoucnosti obdrží – protože to jim nemůže nikdo zaručit. Snížení pojistné sazby je skutečný cíl ODS, to má pozitivní dopady na trh práce a další oblasti. ODS ale především chce umožnit občanům, aby si alespoň o části svých peněz rozhodovali sami – bez kurately státu

(2) Tyto prostředky pak přihrát soukromým nadnárodním penzijním fondům
To je argumentace z 50. let. Jak a u koho si občané budou své peníze ukládat, do toho nikomu nic není. Jestli si zvolí nadnárodní penzijní fond nebo něco jiného, je jejich věc. Nadnárodní penzijní fond je rozhodně větší zárukou návratnosti vložených peněz než stát. ODS není zastáncem povinného spoření do penzijních fondů, ale co největší svobody občanů při rozhodování a vlastních penězích. I to povinné spoření by ale bylo lepší než nedělat nic.

(3) .. pokud fond nezkrachuje
Doposud v historii žádný komerční penzijní fond nezkrachoval (na rozdíl od penzijních fondů zaměstnaneckých, levicovému srdci naopak blízkých). Zajímavé je, že levicoví politici vždy zmiňují odstrašující krachy penzijních fondů, přičemž o faktu, že šlo o fondy zaměstnanecké, cudně mlčí.

(4) proč tedy státní rozpočet nevěnuje tyto prostředky [tj. ta část která by šla do fondů] přímo do státního pilíře
Jednak protože nejsou jeho – viz výše, jednak proto, že to nic nevyřeší. Dynamika nárůstu důchodových výdajů je taková, že by peníze v budoucnosti stejně nestačily a nelze již zvyšovat odvody, již takhle nejvyšší v Evropě. Kromě toho je cílem odvody snížit a ne od občanů vybírat stále více a nechávat peníze mizet v bezedné jámě sociálních a ostatních státních výdajů.

(5) Hospodaření na důchodovém účtu vydává uvedená zpráva na jednom místě za rovnovážné a jinde již hovoří o přebytku, ale o 3 miliardy nižším, než skutečném. Přitom přebytky jsou vždy „rozpuštěny“ ve státním rozpočtu.
Nevím zda to, že vámi uvedené přebytky jsou "rozpuštěny" ve státním rozpočtu chválíte, nebo napadáte. Můj názor je ten, že tyto přebytky tu měly být jako rezerva na reformu – to bylo dohodnuto. Nikde však nejsou vidět a to je špatně. Kampak je asi ministr práce či financí či celá vláda ČSSD zašantročili?

(6) Opomíjí skutečnost, že délka života se v ČR již řadu let dynamicky neprodlužuje a že porodnost postupně stoupá
„Porodnost postupně stoupá“ – zajisté. Ovšem nedosahuje ani hodnoty prosté reprodukce, navzdory tomu, že v plodném věku jsou vůbec nejsilnější populační ročníky 70. let. To znamená, že jde o záležitost krátkodobou, po níž bude následovat ještě vyšší pokles porodnosti. Co se týče důchodového systému, nemá to celkem význam – pár tisíc dětí navíc to nezachrání

(7) [Zpráva] se nezabývá samostatně analýzou starobních důchodů (ta by totiž byla příznivá), ale vychází z čísel, která zahrnují dynamiku invalidních a pozůstalostních důchodů
A to mají z analýzy invalidní a pozůstalostní důchody vynechat? Mimochodem – dynamika invalidních důchodů je úzce propojena s parametrickými změnami důchodů starobních.

(8) ..vyrovnávání nespravedlivého dvojího metru na odvody do sociálního pojištění za zaměstnance a za OSVČ..
ODS navrhuje naopak spravedlivý metr, tj. srovnání zaměstnanců a OSVČ tj. rovná dávka + rovná daň, tj. stanoví stejné podmínky pro všechny.

(9) předpokládají se změny parametrů, které prognózu ještě zhorší. To znamená zavedení stropů u vyšších příjmových skupin na odvody do sociálního a zdravotního pojištění (tj. aby ti nejbohatší nemuseli do důchodového systému odvádět z celého příjmu)
Jsme jediná země EU, která stropy nemá – proč to mají všechny státy – že by byli všichni ostatní tak pravicoví? Je to tak proto ze dvou důvodů. První spočívá v tom, že nemít stropy je nevýhodné – bohatí budou prostě danit část svých příjmů jinde a stát nedostane nejen odvody, ale ani daně. Druhý spočívá v tom, že systém bez stropů ničí loajální vztah k vlastnímu státu, protože je nespravedlivý. Za vysoké odvody dostanou lidé prakticky stejné důchody jako za nízké – kde je logika, kde je spravedlnost, a co to má společného s pojištěním? Osoba s nejnižšími odvody má náhradový poměr 80 až 100 %, osoba s vysokými příjmy 12 až 20 %.

(10) plánovat na sto let to není korektní
Na sto let je zpracován materiál na základě dohody politických stran – bylo to zadání pro Bezděkovu komisi. Setrvačnost důchodového systému je taková, že prognóza na krátkou dobu nemá smysl – je potřeba nejméně na 30 až 50 let – jinak se jedná o nezodpovědné hazardování na účet následujících generací. Pokud by se začal problém řešit až ve chvíli, kdy se dostane do deficitu, bude pozdě – pak už není jiné řešení než snižovat důchody. V Česku již důchodový systém v deficitu byl, zatím se ale věci řešily účetními triky – přesouváním pojistné sazby z jednoho účtu na druhý. To není možné donekonečna, brzy by došlo k okamžiku kdy nebude kde brát. Zajímat se o prognózu na deset dvacet let – to je přístup „po nás potopa“.

Škaloud
 
 
  
> Vážený pane senátore, budete hlasovat pro znovuumožnění měření rychlosti obecní/městskou policií? Dá... (VaclavC)
Vážený pane senátore, budete hlasovat pro znovuumožnění měření rychlosti obecní/městskou policií? Dále, jaký je Váš názor na zóny placeného stání, které se rozvíjí v Praze? Děkuji za odpovědi, VaclavC...
> Lisabonska smlouva. Paklize projde US, podporite ji ? Ano/Ne prosim.... (Jiri KK)
Lisabonska smlouva. Paklize projde US, podporite ji ? Ano/Ne prosim....
> Velice se mi líbí Vaše sliby ... (Karel Málek)
Velice se mi líbí Vaše sliby ......
> Vážený pane senátore, je Vám děkováno za přispění ke konání triatlonu v Chuchli. Chci Vám říci, že ... (luboš )
Vážený pane senátore, je Vám děkováno za přispění ke konání triatlonu v Chuchli. Chci Vám říci, že dnes jsem strávil 1,5 hod. do Prahy a 1 hod. zpátky popojížděním v koloně a pozorováním prázdné poloviny rychlostní komunikace, kde velmi zřídka projel...
> Vážený pane senátore, jaké praktické kroky podnikáte ve věci dopadů politiky reprezentace ODS na Pra... (Ing. Petr Ježek)
Vážený pane senátore, jaké praktické kroky podnikáte ve věci dopadů politiky reprezentace ODS na Praze 5 a potažmo i na Magistrátu HMP? Působíte jako korektní člověk, takže se těším na odpověď....
> Dobry ddenChci se zeptat jak je to s pristupem vozickaru jestli maji moznost se dostat do plavecke... (Vozickarka)
Dobry dden Chci se zeptat jak je to s pristupem vozickaru jestli maji moznost se dostat do plaveckeho areali Barrandov dekuji za odpovet Siváková...
> Vážený pane senátore, ráda bych se ucházela o pracovní místo v právě dokončovaném areálu aqapark Bar... (Zahradníková)
Vážený pane senátore, ráda bych se ucházela o pracovní místo v právě dokončovaném areálu aqapark Barrandov. Doposud se mi nepodařilo zjistit, kdo bude provozovatelem, který bude obsazovat pracovní pozice v tonto areálu. Děkuji za odpověď...
> NERIDIM SE HESLY SOCIALISTU, ALE VASIMI VYROKY, MAM CAS, MOZNOSTI I ZAPAL PRO ZISKAVANI I VELMI PODR... (emil)
NERIDIM SE HESLY SOCIALISTU, ALE VASIMI VYROKY, MAM CAS, MOZNOSTI I ZAPAL PRO ZISKAVANI I VELMI PODROBNYCH INFORMACI. ZS FINGEROVA JE VYUZITA Z VICE NEZ 90% STAROSTI TROJY NAS NEZAJIMAJI, NAS ZAJIMA PRAHA 5 MINULA STAVBA NA MISTE GALERIE BUTOVI...
> VY TU VLASTNE PISESTE ZE NA PRAZE 5 NEBUDETE NIC DELAT - VSECHNO JE. TAK TO JE TEDA SAKRA VELKY OMYL... (emil)
VY TU VLASTNE PISESTE ZE NA PRAZE 5 NEBUDETE NIC DELAT - VSECHNO JE. TAK TO JE TEDA SAKRA VELKY OMYL, JA TU BYDLIM PRES 15 LET A JE TU TOHO K DELANI DOST.
CO SE TYKA KORUPCE, TAK JE VYSMECH KDYZ JSTE DOVOLIL STAVBU HYPERMARKETU V CHRANENE KRAJIN...
> Vážený pane senátore,ve volebních novinách ČSSD v Tachově je článek, ve kterém pisatel vysloveně... (Ing. Jaroslav Souhrada)
Vážený pane senátore, ve volebních novinách ČSSD v Tachově je článek, ve kterém pisatel vysloveně lživě straší spoluobčany, že když budou volit pravici a ta zvítězí, tak by mohlo dojít ke zprivatizování polikliniky a zrušení lékařské pohotovosti, ...