Zúčastníte se voleb do Senátu?
Určitě půjdu volit (55897)(25%)
Pravděpodobně půjdu volit (54533)(24%)
Asi nepůjdu volit (55057)(25%)
Určitě nepůjdu volit (54667)(24%)
 
 
Kategorie: aktuality Senát
 
Návštěva senátního VEI v Londýně
19.5.2003

Ve dnech 28.-30.4. vykonala delegace senátního VEI ve složení Jiří Skalický, předseda výboru, Alena Gajdůšková, senátorka, Miroslav Škaloud, senátor, a Štěpánka Götthansová, tajemnice výboru, návštěvu UK. Během svého pobytu se senátoři postupně sešli se členy výboru EU Sněmovny lordů, vedoucím londýnské kanceláře EP, zástupci MZV a Úřadu vlády a reprezentantem britského parlamentu v Konventu EU. Senátory zaujal způsob dělby práce mezi evropskými výbory Horní a Dolní sněmovny britského parlamentu: Zatímco Dolní sněmovna zevrubně dohlíží na každodenní agendu EU, Horní sněmovna si vybírá pouze některá unijní témata, která pak ovšem zpracovává do hloubky.

Jednání ve Sněmovně lordů
Jednání byla zaměřena především na získání praktických zkušeností z parlamentního dohledu nad legislativními akty EU. Partneři detailně vyložili roli výboru EU Sněmovny lordů, kompetence a organizaci výboru a systém, podle něhož probíhá kontrola legislativy EU/ES. Zde proběhla řada schůzek s členy výboru EU Horní komory parlamentu (Lord. Grenfell /předseda European Union Select Committee/, Lord Dubs, Baroness Harris of Richmond, ..). Viz STANOVISKA / názory a komentáře - "Role národních parlamentů v budoucí EU" 15.5.2003

Schůzka s Dermotem Scottem (dále S.), vedoucím londýnské kanceláře EP
S. popsal roli a organizační rámec svého úřadu. Největší důraz přitom položil na podněcování veřejné debaty o evropské integraci, poskytování informací národním i regionálním subjektům a větší zapojení britské veřejnosti, která stále zůstává k EU poněkud vlažná, do evropského dění. Aktivity kanceláře se samozřejmě neomezují jen na Londýn. Každý měsíc pořádá kancelář regionální brífinky za účasti příslušného poslance EP. Pokud jde o vztahy s národním parlamentem, S. otevřeně přiznal, že rozhodně nejsou intenzivní, jakkoli existují velmi dobré pracovní kontakty s úřednickým aparátem. Kancelář spíše sleduje dění ve Westminsteru, a to především v evropských výborech obou komor britského parlamentu. Jiná situace je však v Edinburghu, kde dřív S. působil. Skotský parlament vyžívá služeb tamější kanceláře EP v hojné míře.

Schůzka s Davidem Haethcoat-Amorym (dále DHA), zástupcem britského parlamentu v Konventu EU
DHA, zástupce Toryů v Konventu EU, se netajil svou skepsí vůči dosavadnímu průběhu Konventu. Nelíbí se mu návrh ústavního dokumentu, který "je nebezpečný a zachází příliš daleko". Konvent je vybaven mandátem přiblížit Unii blíže k občanům, ale to se dle DHA neděje. Místo aby se věci vyjasňovaly, ještě se mlží, aby mohlo více kompetencí přejít do centra. Co např. znamená termín "shared powers". Takový trend je nežádoucí. Nebudou-li se občané moci ztotožnit s institucemi, může v budoucnu dojít ke zhroucení celého systému. Důrazným varováním byla vojenská intervence v Iráku. DHA nechce domýšlet, co by se stalo, kdyby došlo k těžkému ekonomickému šoku. Pokud jde o minisummit k ESDP, DHA považuje iniciativy tohoto typu za nepřijatelné. Přejí-li si některé ČZ postupovat s jinými těsněji, nesmí jim v tom být bráněno. Nesmí však přitom využívat institucí EU a tlačit ostatní ČZ, aby je následovaly. V případě obranné dimenze je však třeba vzít v potaz, že jedině Francie a UK mají relevantní vojenské síly, ostatní je spíše redukují.

Schůzka se Simonem Manley (dále M.), ředitelem odboru střední Evropy MZV
M. informoval o zásadních změnách v evropských strukturách, které proběhly na FCO v souvislosti s ukončením negociací s desítkou KZ. Poté hovořil o aktuálních prioritách UK v oblasti evropské integrace, jimiž jsou jednání v rámci WTO, reforma CAP a lisabonská agenda ekonomických reforem (momentálně klade UK největší důraz na tvorbu pracovních míst). Radikální reforma CAP zůstává pro UK klíčová. Současná CAP rozhodně nenaplňuje očekávání venkova. Jsou tady rovněž tlaky z WTO a nabídka učiněná vůči rozvojovým zemím je nedostatečná, jakkoli si z toho někteří velkou hlavu nedělají. M. věří, že k reformě dojde spíše dříve než později. Ironií je však skutečnost, že změny fungování CAP budou samy o sobě nákladné. Co se týče eura, M. zopakoval vládní politiku, přičemž uvedl, že nemůže - i kdyby chtěl - sdělit více informací, neboť jich nemá k dispozici více než běžný čtenář Financial Times. Věc je však výsostně politicky citlivá - když M. posílal na ambasády TIC týkající se nedávno prezentovaného státního rozpočtu, musel jej předložit ke schválení až hlavnímu ekonomickému poradci kancléře Browna. M. však považuje za nejvýznamnější, že odhodlání premiéra dovést zemi do EMU je pořád stejné.

Schůzka s Michaelem Robertsem (dále R.), vedoucím oddělení sekretariátu EU na Úřadu vlády
Pokud jde o rozšíření, je dle R. pro EU prakticky vše hotovo. Zato pro nové ČZ vše v podstatě začíná. UK bude nyní podstatně více vtahovat nové členy do unijního dění ("significant shift"). K probíhající debatě o budoucnosti institucí EU v Konventu vyjádřil R. spokojenost s dosavadním průběhem. Rýsuje se výsledek, který zřejmě předčí britská očekávání. Má-li od R. zaznít přece jen nějaká kritika, pak tedy na adresu slabé organizovanosti stoupenců principu mezivládní spolupráce. Federalistický tábor je seskupen více. Přestože do konce zbývá jen několik týdnů, není známo, jaký bude výsledek. Tvrzení Giscarda, že se podaří dosáhnout konsensu, se zdá být v tuto chvíli poněkud optimistické. Je jasné, že finálním produktem bude ústavní text se zřetelnějším vymezením úkolů a pravomocí EU a s vysvětlením role jednotlivých aktérů. UK je spokojena především s vývojem ohledně subsidiarity, kompetencí, role národních parlamentů, rozšířením QMV a zamlouvá se mu taky námět na změnu systému rotujícího předsednictví a na ustavení nové funkce voleného stálého předsedy Evropské rady, přičemž R. vyložil známé argumenty UK. Co se týče minisummitu k ESDP, R. zaregistroval v závěrech několik zajímavých námětů. Je-li však cílem omezovat NATO a vytvářet duplicitní struktury, postaví se UK rozhodně proti.

http://www.parliament.uk
http://www.parliament.uk/about_lords/about_lords.cfm
http://www.europarl.org.uk/index.htm
 
 
:: události 2008
:: události 2007
:: události 2006
:: události 2005
:: události 2004
:: události 2003
:: události 2002
:: pozvánky
:: aktuality Senát
    : Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
    : Konference v Senátu - Přímá volba prezidenta (26.9.2007)
    : Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy 11-12.6.2007 (13.6.2007)
    : Návrh Senátu na státní vznameníní (8.6.2007)
    : Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
    : Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
    : Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
    : Konference v Senátu - Jak dál v EU (9.2.2007)
    : Nový model veřejné správy - konference v Senátu (30.1.2007)
    : Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
    : Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
    : Setkání s vědeckými pracovníky Spolkového ústavního soudu (16.5.2006)
    : Konference - Překážky rozvoje malých a středních podniků v ČR (24.4.2006)
    : Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
    : Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
    : Změna zákona "O informačních systémech veřejné správy" (8.12.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - JUDr. V. Kůrka (8.12.2005)
    : Schválení vstupu Bulharska a Rumunska do EU (15.9.2005)
    : Senát schválil změnu ústavy (15.9.2005)
    : Volba předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (4.8.2005)
    : Volba soudce ústavního soudu - Formánková (4.8.2005)
    : Senát na návrh ODS schválil zrušení nerozumného doplňku živn. zákona (29.7.2005)
    : Priority britského předsednictví (13.7.2005)
    : Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
    : Setkání senátorů ODS se členy Konfederace politických vězňů (19.4.2005)
    : Setkání hejtmanů, primátorů a starostů se senátory PČR (13.4.2005)
    : Ministr vnitra ČR na senátním klubu ODS (1.3.2005)
    : Předseda Senátu Sobotka na Slovensku (3.2.2005)
    : Ústavní soud potvrdil vítězství Jana Nádvorníka v senátních volbách - Senát je kompletní (28.1.2005)
    : Předseda Senátu PČR organizuje pomoc pro Asii (10.1.2005)
    : Jan Nádvorník se obrátil na Ústavní soud kvůli zrušení výsledku senátních voleb v Praze 11, ve kterých zvítězil (18.12.2004)
    : Praha by mohla snížit náklady na zpracování odpadů (13.11.2004)
    : Nový senátor v klubu ODS (19.10.2004)
    : Třináctý soudce ústavního soudu (29.7.2004)
    : Priority nizozemského předsednictví EU (21.7.2004)
    : Další soudce ústavního soudu (10.6.2004)
    : Projev předsedy Rady Evropské unie B. Aherna v Senátu (22.4.2004)
    : Změna jednacího řádu senátu umožní kontrolu vlády při jednání o návrzích a dokumentech EU (20.4.2004)
    : Prezident navštívil Senát (18.3.2004)
    : Senát schválil nový okruh posuzování vlivů na životní prostředí (12.2.2004)
    : Senát vrátil zákon o péči o zdraví lidu, nechce v registrech jména a adresy (1.2.2004)
    : Novela živnostenského zákona s ohledem na zastavárny (29.1.2004)
    : Čeští vojáci do Afgánistánu (28.1.2004)
    : Další soudce Ústavního soudu (4.12.2003)
    : Nový senátor v klubu ODS (28.11.2003)
    : Volba nového soudce Ústavního soudu (12.11.2003)
    : Návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (22.9.2003)
    : Senát schváli přístup dalších státu do NATO (19.8.2003)
    : Priority italského předsednictví EU (2.8.2003)
    : Polský pohled na budoucnost Evropy (3.7.2003)
    : Britský pohled na budoucnost Evropy (8.6.2003)
    : Návštěva senátního VEI v Londýně (19.5.2003)
    : Usnesení Senátu k připravované ústavní smlouvě EU (22.4.2003)
    : Přijetí franc. ministryně (24.3.2003) (25.3.2003)
    : Zákon o nájemném v ÚPV (6.2.2003)
    : Souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Vl. Železného (26.1.2003)
    : Senátoři a Konfederace politických vězňů (14.1.2003)
    : Prezentace priorit Min. průmyslu a obchodu (8.1.2003)
    : Volby do Evropského parlamentu (7.1.2003)
    : 2. schůze Výboru pro evropskou integraci (13.12.2002)
    : Charta základních práv Evropské unie (11.12.2002)
    : Česko - britský seminář (9.12.2002)
    : Výbory senátu (6.12.2002)
    : Komise senátu (5.12.2002)
    : První schůze Senátu ve 4. funkčním období (4.12.2002)
    : Senátní kluby (3.12.2002)
    : Kdy do Senátu? (5.11.2002)
::
:: Zákony projednané na schůzích Senátu
::
:: nové stránky www.skaloud.net
 
:: nové stránky www.skaloud.net
:: Otázky pro kandidáta do Senátu - červen MFD (12.6.2008)
:: AKTUALITY: Diskusní setkání s občany Radlic (10.6.2008)
:: AKTUALITY: Lisabonská smlouva a důvody přezkumu pro Ústavní soud (20.4.2008)
:: AKTUALITY: Jak může pomoci senátor (20.3.2008)
:: AKTUALITY Senát: Předseda Evropské komise v Senátu (26.5.2008)
:: STANOVISKA: Evropa a obavy ze ztráty konkurenceschopnosti (18.5.2008)
:: STANOVISKA: Antidiskriminační zákon podruhé v Senátu (24.3.2008)
:: AKTUALITY: Volba prezidenta republiky a vznik nových politických mýtů (26.2.2008)
:: SENÁT: Zákony projednané na 11. schůzi a komentář (17.1.2008)
:: STANOVISKA: Smlouva chytré horákyně (20.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 10. schůzi a komentář (6.12.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 9. schůzi a komentář (1.11.2007)
:: AKTUALITY: Co přináší Reformní smlouva (15.9.2007)
:: STANOVISKA: Politika – hitparáda, nebo odpovědnost? (12.9.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 8. schůzi a komentář (12.9.2007)
:: AKTUALITY: Jaderná energetika a související otázky (4.8.2007)
:: SENÁT: Zákony projednané na 7. schůzi a komentář (19.7.2007)
:: AKTUALITY: Energetická situace v Česku může být kritická - je zapotřebí jednat (30.6.2007)
:: AKTUALITY: Goblální oteplování a související otázky (7.4.2007)
:: STANOVISKA: Červená karta může zaručit férovou hru (22.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Společné parlamentní setkání o budoucnosti Evropy (13.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na státní vyznamenání (8.6.2007)
:: AKTUALITY Senát: Únorový COSAC - subsidiarita a přímá komunikace EU s národními parlamenty (15.5.2007)
:: AKTUALITY Senát: Prezident republiky v Senátu (13.4.2007)
:: ROZVOJ OBVODU: Nová zástavba v lokalitě Waltrovky (11.4.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Nové Košíře - Urbanistická studie (25.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova polikliniky Kartouzská (24.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlice-Jinonice Urbanistická studie (23.3.2007)
:: NOVÉ PROJEKTY: Radlická radiála 2 (22.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Princip subsidiarity v EU - účinný lék nebo papírový tygr? (12.3.2007)
:: AKTUALITY Senát: Jak dál v EU - konference (9.2.2007)
:: AKTUALITY Senát: Nový model veřejné správy - konference (30.1.2007)
:: AKTUALITY: Globální oteplování, Al Gore a film »Nepříjemná pravda« (25.1.2007)
:: AKTUALITY: Otevření akvaparku na Barrandově - bazén Barrandov -aquapark Barrandov (22.12.2006)
:: STANOVISKA: O_legislativním aktivismu aneb co jste udělali pro své voliče? (20.12.2006)
:: AKTUALITY Senát: Priority německého předsednictví EU (13.12.2006)
:: AKTUALITY: Prvá schůze Senátu v 6. období (29.11.2006)
:: AKTUALITY: Mýty kolem volby starosty na MČ Praha_5 (22.11.2006)
:: AKTUALITY: Kampaň ČSSD ke komunálním volbám míří mimo cíl (14.10.2006)
:: SENÁT: Zelená kniha - Evropská strategie pro energii (2.10.2006)
:: STANOVISKA: Alarmující zprávy o světové chudobě a realita (30.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Stromy do ulic (20.9.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Rekonstrukce Tilleho nám. na Barrandově (16.9.2006)
:: STANOVISKA: Rozvojová pomoc a její efektivita (6.9.2006)
:: STANOVISKA: Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)
:: STANOVISKA: K čemu je ekonomická svoboda (10.7.2006)
:: AKTUALITY: ODS mínus - klamavá reklamní kampaň ČSSD (8.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (24.5.2006)
:: STANOVISKA: Je dělení na pravici a levici v politice zastaralé? (17.5.2006)
:: AKTUALITY Senát: Jednání zástupců národních parlamentů s Hospodářským výborem EP (21.2.2006)
:: AKTUALITY: Zákon o jednostranném zvyšování nájemného schválen (15.3.2006)
:: AKTUALITY: Evropská unie v období reflexe a nový akcent na národní stát v podání D. Villepina (27.2.2006)
:: AKTUALITY: Antidiskriminační zákon - více škody nežli užitku (26.1.2006)
:: NOVÉ PROJEKTY: Změny územního plánu - návrhy 2006 (16.2.2006)
:: AKTUALITY Senát: Velvyslanec USA na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (14.12.2005)
:: STANOVISKA: Proč Eurospeak používá neurčité výrazy (26.10.2005)
:: AKTUALITY: Komunikační strategie EU aneb jak přiblížit Unii občanům (31.10.2005)
:: AKTUALITY: Lisabonská strategie v poločase a Národní plán pro ČR (30.9.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Pěší lávka přes ulici K Barrandovu (24.9.2005)
:: AKTUALITY: Zahájení výstavby sportovního centra na Barrandově (19.9.2005)
:: AKTUALITY Senát: schválení změny ústavy (15.9.2005)
:: STANOVISKA: K zákonu o jednostranném zvyšování nájemného (29.8.2005)
:: STANOVISKA: Tolerance není jednosměrná ulice (10.8.2005)
:: STANOVISKA: Pět důvodů pro euroústavu senátora Outraty (1.7.2005)
:: SENÁT: Návštěva senátního VEU v Rakousku (15.6.2005)
:: STANOVISKA: Vstup Turecka do EU - ano či ne? (8.6.2005)
:: AKTUALITY: Euroústava - jak dál po francouzském a nizozemském referendu (4.6.2005)
:: STANOVISKA: Zranitelnost vůči přírodním katastrofám a globální oteplování (7.5.2005)
:: AKTUALITY Senát: Komisař V. Špidla na senátním výboru pro záležitosti Evropské unie (4.5.2005)
:: STANOVISKA: Ochrana přírody, rovnováha s přírodou a stav životního prostředí v ČR (30.4.2005)
:: AKTUALITY: Návrh změny Ústavy v Senátu a rekapitulace dalších možných změn Ústavy (28.4.2005)
:: SENÁT: O výstavbě silnic a dálnic (27.4.2005)
:: SENÁT: Atomový zákon (20.4.2005)
:: STANOVISKA: Strategické cíle EU na r. 2005 – 2009 opakování starých chyb (10.4.2005)
:: SENÁT (VEU): Test subidiarity v aktech evropského práva (6.4.2005)
:: STANOVISKA: Potřebujeme Evropský institut rovnosti pohlaví? (31.3.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Veřejná plovárna na nábřeží Vltavy (10.3.2005)
:: STANOVISKA: Neúspěch Lisabonu jako důsledek Metody Unie (2.3.2005)
:: STANOVISKA: Řešení dostupnosti nájemního bydlení v ČR -aktualizovaná verze (28.2.2005)
:: NOVÉ PROJEKTY: Obnova Jinonického zámečku (28.2.2005)
:: SENÁT: Právní ochrana průmyslových vzorů - náhradní díly k automobilům (2.2.2005)
:: SENÁT: Vládní návrh strategie udržitelného rozvoje (2.2.2005)
:: STANOVISKA: Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)
:: SENÁT: Zákon o elektronických komunikacích (27.1.2005)
:: STANOVISKA: Udržitelný rozvoj - odpovědi na výhrady (10.1.2005)